Privatlivspolitik og brugsbetingelser

Indholdsfortegnelse

Persondatapolitik for MinEjendom

Denne persondatapolitik er gyldig fra 13. december 2017 og erstatter alle tidligere versioner. Ved brug af online systemet MinEjendom, herunder Websites MinEjendom.dk og MinEjendom.com accepteres nedenstående persondatapolitik og vilkår:

1. Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

MinEjendom er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger: MinEjendom.com ApS
Adresse: Lersø Parkallé 40, 2100 København Ø
CVR: 29853045
Telefon nr.: 3393 1550
Mail: info@minejendom.dk
Website: MinEjendom.dk og MinEjendom.com

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

2. Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester, samt i vores kontakt med dig. De data vi anvender, omfatter:

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data herunder ejerforhold på den lejlighed eller ejendom du er tilknyttet. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

3. Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vedr. brug af cookies henvises til punkt 5 nedenfor.

Når du opretter dig som bruger på systemet MinEjendom og forbinder dig til en lejlighed eller ejendom, bekræfter du samtidig af du er ejer af lejligheden eller ejendommen. Det er ikke tilladt at oprette en lejlighed eller ejendom som du ikke er ejer af.

Bemærk, at risikoen for uberettiget adgang via hackerangreb eller lignende aldrig helt kan elimineres i forbindelse med elektronisk forsendelse og opbevaring af data. Derfor foregår al afgivelse af personlige oplysninger altid på eget ansvar.

4. Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os skriftligt og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

5. Brug af cookies på MinEjendom

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer sådan, at en hjemmeside kan genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies kan ikke indeholde virus eller anden skadelig kode. MinEjendom bruger cookies til at indsamle oplysninger for at give en tilpasset og relevant brugeroplevelse, og anvendes på langt de fleste Websites. Når du bruger MinEjendom, efterlader din browser en række oplysninger på de sider, du har besøgt. MinEjendom bruger cookies til at indhente oplysninger om bl.a.

Bemærk, at vi ikke kan identificere dig som privatperson på baggrund af hjemmesidens brug af cookies. Alle oplysninger, der indsamles er derfor komplet anonyme. Vi bruger oplysningerne til en generel statistik over besøgende, som hjælper os til at forbedre vores Websites, så de afspejler de behov, brugerne på vores sider har.

6. Sletning og håndtering af cookies

Det er muligt at slette eller blokere cookies, hvis man ikke ønsker dem på sin computer. Følgende hjemmesider indeholder generel information om sletning og håndtering af cookies:

MineCookies.org (dansk)
Google Support (english)

Vær dog opmærksom på eventuel nedsættelse af MinEjendom´s funktioner hvis du vælger at slette eller blokere for cookies.

Betingelser for brug af MinEjendom

Disse Betingelser er gyldige fra 13. december 2017 og erstatter alle tidligere versioner.
Ved brug af online systemet MinEjendom accepteres nedenstående Betingelser og vilkår:

Om MinEjendom

MinEjendom (MinEjendom/systemet/os/vi) har til hensigt at hjælpe med at styre drift og vedligehold i ejendomme. Vi tilbyder et online system der forefindes som en gratis version og som forskellige betalte abonnementsløsninger. Herudover tilbydes en række tillægsprodukter og ydelser.
Al brug af MinEjendom, Websites og tillægsprodukter/-ydelser er underlagt nærværende Betingelser og vores privatlivspolitik som du (Brugeren/dig) skal acceptere for at bruge systemet og vores Websites. Betingelser og privatlivspolitik kan altid ses på MinEjendom.dk
Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

1. Korrespondance

Korrespondance mellem Brugere af MinEjendom må ikke indeholde tilbud eller krav om andre ydelser og produkter. Undtagelse fra denne bestemmelse er dog virksomheder der som Brugere af MinEjendom, har til hensigt at sælge ydelser, herunder håndværksvirksomheder.
Brugere med administrationsrettigheder i MinEjendom kan blive kontaktet af andre Brugere tilknyttet samme ejendom som brugeren med administratorrettigheder.

2. Brug af vores Websites

Ved at bruge vores Websites accepterer du disse Betingelser, og du bekræfter, at du overholder alle gældende love og regler for brugen. Hvis du ikke kan acceptere Betingelserne, skal du straks navigere væk fra vores Websites, og afstå fra at bruge vores Websites.
Vores Websites tilbydes udelukkende til ikke-kommerciel brug, dvs. du må hverken distribuere, ændre, offentliggøre, genbruge, fremsende eller på anden vis bruge materiale og indhold på vores Websites til offentlige eller kommercielle formål uden vores skriftlige samtykke.
Du må gerne linke til og bruge materiale fra vores Websites, men du skal overholde reglerne om ophavsret og tydeligt angive os som kilde.
Selvom vi gør vores bedste for at give opdaterede og præcise oplysninger, kan der forekomme prisændringer, utilsigtede fejl og lignende på vores Websites, og vi gør derfor opmærksom på, at alt indhold på vores Websites tilbydes ”som det er” uden garantier for fuldstændighed eller korrekthed og uden indeståelser af nogen art. Vi fraskriver os alt ansvar for indhold på vores Websites og ydelser leveret derigennem.

3. Betaling

Ved oprettelse af Bruger på MinEjendom får du valget mellem at anvende en gratisversion eller betale for en løbende abonnementsaftale. Betalingsversioner fornys efterfølgende automatisk. Hvis fornyelse sker ved fakturaudstedelse, vil faktura blive sendt til den/de e-mail som er anført med administratorrettigheder i MinEjendom.
MinEjendom.dk kan gældende abonnementspriser ses.
Alle priser er angivet i danske kroner og er ekskl. moms hvis intet andet er nævnt.
Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at MinEjendom kan justere priserne, således at MinEjendom stilles uændret. Min-Ejendom har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på deres Websites.
Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver abonnementsperiode.

4. Aftalens varighed

Disse Betingelser gælder så længe Brugeren har en Brugerprofil, der giver adgang til MinEjendom eller i øvrigt benytter sig af MinEjendom eller vores Websites.

5. Fortrydelsesret

Vi gør opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret ved køb af abonnement, da dette betragtes som taget i brug, når betalingen er gennemført. Dette accepterer Brugeren ved oprettelse af Bruger på MinEjendom, med samtidig accept af disse Betingelser.

6. Opsigelse/Nedlægning af Bruger

Du kan frit bringe din Bruger til ophør hvis du selv ønsker det. Du kontakter blot support under systemet, som herefter vil deaktivere din oprettede Bruger og personlige oplysninger. Slettet data kan ikke rekonstrueres og MinEjendom kan ikke drages til ansvar herfor. Betalende abonnements Brugere har 1 måneds opsigelse regnet fra den sidste dag i den betalte abonnementsperiode. Tilbagebetaling af abonnement kan ikke ske i en betalt abonnementsperiode.

MinEjendom kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Brugerens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Brugerens insolvens.

7. Anvendelsesret

MinEjendom gør opmærksom på, at Brugeren og det tilhørende login samt services er strengt personlige. Det er ikke tilladt at videresælge, udlåne, dele eller på anden vis videregive login eller andre informationer og services knyttet til Brugeren. Misbrug medfører, at den pågældende Bruger uden varsel spærres, uden at der på nogen vis kompenseres herfor.

Ved at anvende MinEjendom eller på anden vis indgå en aftale med os om Brugen af MinEjendom, eller ved køb af tillægsprodukter og ydelser accepterer du disse Betingelser. Hvis du repræsenterer en virksomhed, indestår du for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.
MinEjendom giver Brugeren en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende MinEjendom. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til MinEjendom eller som bruger dit login.
Brugeren må hverken helt eller delvist overdrages til tredjemand uden skriftligt samtykke med MinEjendom.
Al information du sender til os eller indtaster på vores Websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af informationen uden at godtgøre dig.

8. Brugerens adgang til egne data

Brugeren har til enhver tid fuld adgang til sin egen brugerprofil og data. Hvis et abonnement udløber eller opsiges, overgår Brugeren automatisk til FREE-abonnement, hvilket medfører, at Brugeren ikke længere har adgang til de data, som er en del af abonnementsversionen. Ingen af Brugerens data vil blive slettet, og Brugeren kan til enhver tid få adgang til disse data igen ved at købe abonnementsversionen med mindre Brugeren lukker sin profil.
Hvis MinEjendom ønsker at lukke adgangen til Brugeren kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til Brugeren 3 måneder inden lukningen. Brugeren har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Brugeren ikke har betalt abonnement for adgang til MinEjendom.

9. Vilkår for oprettede ejendomme

Oplysningerne, som tilgås via opslag i MinEjendom og tilhørende Websites, herunder opslag i offentlige registre og offentlige tilgængelige data om ejendommen, må alene tilgås manuelt som enkeltopslag. Oplysningerne må ikke anvendes til markedsføring eller videregives uden MinEjendoms forudgående samtykke.

MinEjendom kan tilgå data på alle oprettede ejendomme. Derfor giver du ved oprettelse af en ejendom/lejlighed din tilladelse til, at MinEjendom kan tilgå disse data. MinEjendom er berettiget til at anvende alle oplysninger og data, som kan tilgås via tjenesten, til statiske, PR og markedsføringsmæssige formål.
Ved oprettelse af en ejendom/lejlighed forpligter Brugeren sig til at holde kontaktinformationer opdateret.

10. Markedsføring

De personlige oplysninger vi indsamler via MinEjendom, bruges til at levere de tjenester, som du har anmodet om.
Oplysningerne vil også blive brugt til at give dig en mere effektiv brugerservice, til at forbedre eller udvikle vores hjemmesider og vores tjenester, samt produkter.

Du skal være opmærksom på, at oplysninger du afgiver i et offentligt forum, f.eks. på chatsider, kan ses af tredjemand og derfor ikke er omfattet af MinEjendom´s persondatapolitik eller i øvrigt underlagt vores ansvar.

11. Opdateringer og driftsstabilitet

MinEjendom forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på systemet og Websites. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Brugeren. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til MinEjendom og vores Websites mens opdateringer foretages. MinEjendom tilstræber højest mulig driftsstabilitet, men garanterer ikke for denne.

12. E-mail og notifikationsudsendelse

MinEjendom forbeholder sig retten til at sende e-mails og notifikationer ud til Brugeren, når der kommer opdateringer til MinEjendom, når der er påmindelser i MinEjendom, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes interessante for Brugeren. MinEjendom forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails og notifikationer kan til enhver tid afmeldes.

13. Ansvar

Brugen af MinEjendom og vores Websites foregår helt på eget ansvar. MinEjendom bærer intet ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til MinEjendom og vores Websites. Ligeledes bærer MinEjendom intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler ved materiale og programmer på systemet, ej heller eventuelle virus eller dataskader i forbindelse med brug af systemet. Vi har intet ansvar for skadelige applikationer, virus eller anden skadelig kode, der måtte indtræffe ved eller efter brug af systemet MinEjendom. Du er ligeledes selv ansvarlig for det materiale du downloader fra systemet, samt oploader til systemet. MinEjendom bærer intet ansvar for nedeperioder på systemet og hjemmesiden MinEjendom.dk og tilhørende APP´s og undersider.

Systemet MinEjendom må under ingen omstændigheder videresælges eller anvendes i andre kommercielle sammenhænge. Du er ansvarlig for at bruge systemet etisk og i overensstemmelse med loven.
MinEjendom hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Brugeren kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Brugerens samlede betaling af abonnement i et år for brugen af MinEjendom.

14. Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af MinEjendom Support

Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan. Hjælpen du kan få i MinEjendom Support er til en hver tid vejledende, hvorfor det altid er en god ide at tjekke med en byggerådgiver eller anden fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp fra MinEjendom Support foregår helt på eget ansvar og MinEjendom kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, m.v.

15. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

MinEjendom er eksklusiv indehaver af ophavsretten og alle immaterielle rettigheder til alt materiale, der findes i MinEjendom og tilknyttede Websites. Intet indhold i systemet må anvendes eller reproduceres i andre sammenhænge uden eftertrykkeligt og forudgående skriftligt samtykke fra Min-Ejendom.
Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til MinEjendom eller andet materiale på Websitet til Brugeren.
Brugeren giver MinEjendom og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data der uploades af Brugeren i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle systemet og vores Websites, samt til markedsføring. Brugeren indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

MinEjendom har ret til frit, uden særskilt accept fra Brugere af MinEjendom, at overdrage eller sælge sine rettigheder til systemet til koncernforbundet selskab eller tredjemand. MinEjendom har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring af data.
MinEjendom har ret til at anvende alle data, idéer, metoder, knowhow eller opfindelser, som du indsender til MinEjendom, i enhver sammenhæng.

16. Misligholdelse af aftale

MinEjendom forbeholder sig retten til at opsige/slette Brugere af tjenesten med øjeblikkeligt varsel ved brud på nærværende ”Betingelser” for Brugere af MinEjendom, samt ved adfærd som vurderes uhensigtsmæssig eller skadelig for MinEjendom.

17. Overdragelse og flytning af Brugere

Oprettede Brugere kan ikke overdrages til anden Bruger. Nye Brugere skal oprette sig som ny Bruger og via nærværende Betingelser, bekræfte personoplysninger og ejerforhold af ejendom.

18. Ændringer af generelle Betingelser

MinEjendom forbeholder sig retten til at opdatere Betingelser, herunder persondatapolitik og cookies, løbende og efter behov. Gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på MinEjendom.dk
Brug af MinEjendom og/ eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Brugerens accept af de ændrede Betingelser.

Disse retningslinjer, Betingelser og politik er til enhver tid underlagt dansk lovgivning.

19. Generelle råd om sikkerhed

Du bør altid beskytte din personlige adgangskode.
Afslut brugen af den elektroniske ydelse ved at klikke på "Log af", inden du forlader dit medie.
Benyt et antivirusprogram for at øge den generelle sikkerhed på din pc.

20. Tvister

Opstår der uenighed mellem Bruger og MinEjendom skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.